Vår jour har en mycket hög beredskap för att hjälpa dig med akuta problem i verksamheten eller fastigheten.
Ring oss! 0411-10080

Felsökning och reparation av:

  • Strömlösa fastigheter
  • Jordfel
  • Elpannor
  • Säkringselement
  • Elserviser / ställverk
  • Avgrävda kablar
  • Ventilation / fläktsystem